Home / Nepali Movies / Nepali Movie – Seto Bagh

Nepali Movie – Seto Bagh

Watch Nepali movie Seto Bagh starring Nir Shah, Rajaram Paudel, BS Rana, Shyam Rai, BS Rana, Ravi Giri, Anjana Kattel, DB Basnet, Jiwan Kuinkel etc. Nepali movie Seto Bagh is based on the novel Seto Bagh by late Diamond Shamsher Junga Bahadur Rana. Nepali movie Seto Bagh is a presentation of Nir Shah. This movie is exclusively released online by Highlights Nepal.

Nepali Movie Seto Bagh
Casts Nir Shah, B.S Rana, Shyam Rai, Raja Ram Poudel, BS Rana, Ravi Giri, Anjana Kattel, DB Basnet, Jiwan Kuinkel etc.
Director Nir Shah
Producer Nir Bikram Shah
Editor Banish Shah
Dress Management Bhim Shrestha
Action Roshan Shrestha
Lyrics Nir shah
Background Music Alica Karki
Choreographer Basanta Shrestha
Cinematography Sanjay Lama
Make up Shankhar Thapa
Trailer Not Available
Movie Available, Copyrights by Highlight Nepal

Watch Full Nepali Movie Seto Bagh

https://www.youtube.com/watch?v=sGjBlXcQD98
Leave your Comments: