Home / Nepali Movies / Nepali Movie – RingRoad

Nepali Movie – RingRoad

Watch Nepali movie RingRoad starring Suraj RD, Jiya KC, Basanta Raj Rijal, Prashant KC, Khagesh Adhikari, Usha Kharel, Sirjana Thapa Magar etc. Nepali movie RingRoad is a presentation of director Damundara Bhatta and Santosh Dhakal. This movie RingRoad is officially released online by Music Nepal.

Nepali Movie RingRoad
Lead Actor Suraj RD
Lead Actress Jiya KC
Casts Basanta Raj Rijal, Prashant KC, Khagesh Adhikari, Usha Kharel, Sirjana Thapa Magar etc.
Director Damundara Bhatta, Santosh Dhakal
Music/Dialog Raman Gayak
Producer Ajay Gopal Dail, Abita Dali
Editor Ramesh Pokharel
Lyrics Raman Gayak, Prakat Tamang
Story Sakuntala Rasaili
Playback Singers Raman Gayak, Roshani Adhikari, Binay K2
Background Score Binay K2
Choreographer Ram KC
Cinematography Prakash Mahat
Screenplay/Colorist Santosh Dhakal
Trailer Not Available
Movie Available, Copyrights by Music Nepal

Watch Full Nepali movie RingRoad

 

Leave your Comments: