Home / Nepali Movies / Nepali Movie – Rakshak

Nepali Movie – Rakshak

Watch Nepali movie Rakshak starring Rajesh Hamal, Rekha Thapa, Subheksha Thapa, Biraj Bhatta, Puskar Bhatta, Manoj Narayan etc. Nepali movie Rakshak is a presentation of director Sanu Shakya which is produced by Rajiv Kumar. This movie Rakshak is officially released online by Music Nepal.

Nepali Movie Rakshak
Lead Actor Rajesh Hamal
Lead Actress Rekha Thapa
Casts Subheksha Thapa, Biraj Bhatta, Puskar Bhatta, Manoj Narayan etc.
Director Sanu Shakya
Producer Rajiv Kumar
Editor Banish Shah
Make Up Shantu Tamang
Cinematography Raju Bikram Shah
Choreography Basanta Shrestha, Bhuwan Shrestha
Music Mahesh Khadka
Story Sanu Shakya
Action Roshan Shrestha
Trailer Not Available
Movie Available, Copyrights by Music Nepal

Watch full Nepali Movie Rakshak

https://www.youtube.com/watch?v=wZdb6k5bbjo
Leave your Comments: