Home / Nepali Movies / Nepali Movie – Parai

Nepali Movie – Parai

Watch Nepali movie Parai starring Govinda Shahi, Garima Panta, Niraj Baral, Nandita KC, Raj Ballav Koirala, Rejina Upreti etc. Nepali movie Parai is a presentation of director Shiva Regmi which is produced by Kunti Shahi, Govinda Shahi and Kamal Khadka. This movie is officially released online by Highlights Nepal.

Nepali Movie Parai
Lead Actor Govinda Shahi
Lead Actress Garima Panta
Casts Niraj Baral, Nandita K.C, Raj Ballav Koirala, Rejina Upreti
Director Shiva Regmi
Editor Shiva Regmi
Producer Kunti Shahi, Govinda Shahi, Kamal Khadka
Music Basanta Sapakota
Lyric Shib Regmi, Basanta Sapakota, Dayaram Pande, Naresh Bhatarai, Nabaraj Lamsal
Story Shibam Adhikari
Singers Bhishan Mukarung, Dipak Limbu, Swarup Raj Aacharya, Rajina Rimal, Rajesh Payal Rai, Mandabi Tripati
Writer Shiva Regmi
Trailer Available
Movie Available, Copyrights by Highlights Nepal Pvt. Ltd.

Watch the trailer of Nepali movie Parai

https://www.youtube.com/watch?v=ZtYm_sPrAm4

Watch Full Nepali movie Parai

https://www.youtube.com/watch?v=PZnxR0L6YIY
Leave your Comments: