Home / Nepali Movies / Nepali Movie – Laati

Nepali Movie – Laati

Watch Nepali movie Laati starring Sujal Nepal, Sabina Karki, GK Sharma, Reval Malla, Ram Chandra Adhikari, Subash Gajurel etc. Laati is a social Nepali movie directed by Raj Bahadur Shane and produced by Prasanna Rimal and Shisir Jai Kharel. This movie is officially released online by Highlights Nepal.

Nepali Movie Laati
Lead Actor Sujal Nepal
Lead Actress Sabina Karki
Casts G.K Sharma, Reval Malla, Ram Chandra Adhikari, Subash Gajurel
Director Raj B. Shane
Producer Prasanna Rimal, Shisir Jai Kharel
Colourist Sanjay Shrestha
Singer Shiva Pariyar, Prem Pariyar, Prabish Adhikari, Sanyog yogi
Make up Suman Shankhar, Raj Panda
Cinematography Padamraj Shrestha
Action Pradeep Khadka
Trailer Not Available
Movie Available, Copyrights by Highlights Nepal Pvt. Ltd.

Watch Full Nepali Movie Laati

https://www.youtube.com/watch?v=DUytzqXJAgY
Leave your Comments: