Home / Nepali Movies / Nepali Movie – Krodh

Nepali Movie – Krodh

Watch Nepali movie Krodh starring Dhiren Shakya, Jal Shah, Nikhil Upreti, Aakash Adhikari, Rekha Thapa, Usha Poudel, Dinesh Sharma, Shanti Maskey etc. Nepali movie Krodh is a presentation of Aakash Adhikari. This movie Krodh is officially released online by The Sky Movies.

Nepali Movie Krodh
Lead Actor Dhiren Shakya
Lead Actress Jal Shah
Casts Nikhil Upreti, Aakash Adhikari, Rekha Thapa, Usha Poudel, Dinesh Sharma, Shanti Maskey etc.
Child Artist Rojan Phuyal, Yujan Dhakal, yuyush Dhakal
Music Laxman Shesh, Suresh Adhikari
Producer Akash Adhikari
Editor Banish Shah
Dialogue Suraj Subba ‘Nalbo’
Action Rajendra Khadki
Background music Samrat Thapa
Choreographer Raju Shah, Dinesh Pakhrin
Colorist Sarojani
Screenplay Suraj Subba ‘Nalbo’
Trailer Not Available
Movie Available, Copyrights by The Sky Movies

Watch Full Nepali movie Krodh

https://www.youtube.com/watch?v=YD9TVOl2NHU

 

Leave your Comments: