Home / Nepali Movies / Nepali Movie – Karkash

Nepali Movie – Karkash

Watch Nepali movie Karkash starring Dayahang Rai, Harshika Shrestha, Raymon Das Shrestha, Satya Raj Acharya, Suraj Singh Thakuri, Rajendra Khadgi etc. Nepali movie Karkash is a musical drama movie directed and produced by Asif Shah. This movie is officially released online by OSR Digital.

Movie Karkash
Lead Actor Daya Hang Rai
Lead Actress Harshika Shrestha
Casts Raymon Das Shrestha, Satya Raj Acharya, Suraj Singh Thakuri, Loonibha Tuladhar, Shishir Bangdel, Joseph Sebastian, Rajendra Khadgi, Raghini Khadgi, Saibrat Acharya, Catalijne Janssen, Alan Gurung, Mukunda K Bhattarai
Lyrics Ranjit Acharya, Tsujil Karmacharya
Story Abinash Bikram Shah / Asif Shah
Director Asif Shah
Producer Asim Shah
Singers Nischal Basnet, Dharmendra Sewan
Cinematography Sushan Prajapati
Editor Lokesh Bajracharya
Makeup Shyam Lama
Colorist Sudeep Shrestha
Trailer Available
Movie Available, Copyright by OSR Digital

Watch trailer of Nepali Movie Karkash

https://www.youtube.com/watch?v=SESLAs1BJF8

Watch full Movie Karkash

https://www.youtube.com/watch?v=7SRBNSkMGwI

Leave your Comments: