Home / Nepali Movies / Nepali Movie – Dravya

Nepali Movie – Dravya

Watch Nepali movie Dravya starring Biraj Bhatta, Anu Shah, Ashok Phuyal, Utsav Shah, Amit Pokharel, Kalpana Shahi, Anup Bikram Shahi etc. Nepali movie Dravya is a presentation of director Markandey Dipbim Basnet which is produced by JB Karki. This movie Dravya is officially released online by Music Nepal.

Nepali Movie Dravya
Lead Actor Biraj Bhatta
Lead Actress Anu Shah
Casts Ashok Phuyal, Anup Bikram Shahi, Amit Pokharel, Kalpana Shahi, Utsav Shah etc.
Director Markandey Dipbim Basnet
Editor Suvash Devkota,Karun Bir Roam
Producer J.B Karki
Action Shankar Maharjan
Make Up Kamana
Choreography Mahesh Godar
Cinematography Ganesh Kumar Shrestha
Writer Suvas Singh Basnet
Music Bises Pandey,Sarad
Trailer Available
Movie Available, Copyright by Music Nepal

Watch Trailer Of Nepali movie Dravya

https://www.youtube.com/watch?v=CzMxdSaCB68

Watch full movie Dravya

https://www.youtube.com/watch?v=3d-W_2gYFR0
Leave your Comments: