Home / Nepali Movies / Nepali Movie – Dhukdhuki

Nepali Movie – Dhukdhuki

Watch Nepali movie Dhukdhuki starring Rajesh Hamal, Karishma Manandhar, Nir Shah, Dinesh DC, Basundhara Bhusal, Mohan Mishra, Ramchandra Adhikari, Om Pratik etc. Nepali movie Dhukdhuki is a presentation of director Dayaram Dahal which is produced by Ishwor Manandhar and Janaki Manandhar. This movie is officially released online by Sairam Pictures.

Nepali Movie Dhukdhuki
Lead Actor Rajesh Hamal
Lead Actress Karishma Manandhar
Casts Nir Shah, Dinesh DC, Basundhara Bhusal, Mohan Mishra, Ramchandra Adhikari, Om Pratik etc.
Director Dayaram Dahal
Editor Rajani Panta
Choreographer Basanta Shrestha
Cinematographer ChandraPrakash Ghimire
Producer Ishwor Manandhar, Janaki Manandhar
Action Rajendra Khadgi
Story Karisma Manandhar
Music Shambhujit Baskota
Trailer Not Available
Movie Available, Copyright by Sairam Pictures Pvt. Ltd

Watch full movie Dhukdhuki

https://www.youtube.com/watch?v=36Zrsc6fAWg
Leave your Comments: