Home / Nepali Movies / Nepali Movie – Anautho Prem Katha

Nepali Movie – Anautho Prem Katha

Watch Nepali movie Anautho Prem Katha starring Santosh Oli, Sushma Adhikari, Kanchan Shahi, Sapana Tamrakar, Nirjan Thapa, Swornim Rimal etc. Nepali movie Anautho Prem Katha is a presentation of director Kanchan Shahi which is produced by Pushpa Raj Shahi and Sharmila Shahi. This movie is officially released online by Highlights Nepal.

Nepali Movie Anautho Prem Katha
Lead Actor Santosh Oli
Lead Actress Sushma Adhikari
Casts Kanchan Shahi, Sapana Tamrakar, Nirjan Thapa, Swornim Rimal etc.
Director Kanchan Shahi
Producer Pushpa Raj Shahi, Sharmila Shahi
Editor Kanchan Shahi
Cinematography Dipendra Thapaliya
Choreographer Kanchan Shahi
Make Up Nisha Shrestha
Story Kanchan Shahi
Lyrics Sunita Subedi
Singer Krishna K.C
Trailer Not Available
Movie Available, Copyrights by Highlights Nepal Pvt. Ltd

Watch full Nepali Movie Anautho Prem Katha

https://www.youtube.com/watch?v=YxjzWb01lmE
Leave your Comments: