Home / Nepali Movies / Nepali Movie – 3 Lovers

Nepali Movie – 3 Lovers

Watch Nepali Movie 3 Lovers starring Niraj Baral, Priyanka Karki, Devu Sharma, Pooja Sharma, Keshav Bhattarai etc. 3 Lovers is a love story genre Nepali movie directed by Suresh Darpan Pokharel and produced by Prince Shrestha, Sagar Pokharel and Story Pokharel. This movie is officially released online by OSR Digital.

Nepali Movie 3 Lovers
Lead Actor Niraj Baral
Lead Actress Priyanka Karki
Casts Devu Shrestha, Pooja Sharma, Dhirendra Raj Thapa, Suman Gaire, Keshav Bhattarai, Rashmi Bhatta, Krishana Siivakoti,
Director Suresh Darpan Pokharel
Script Shivam Adhikari
Producer Prince (Raju) Shrestha, Sagar Pokharel, Story Pokharel
Editor Dirgha Khadka
Lyrics Daya Ram Pandy, Devu Shrestha, Kishor Thapa
Music Rajan Ishan, Babu Bogati
Singers Rajan Ishan, Babu Bogati Prabisha Adhikari, Indira Joshi, Dharmedra sewang, Manisha Pokhrel, Yuvraj Chaulagain
Cinematography Purushottam Pradhan
Choreography Punam Rai, Kabiraj Gatraj, Shakar B.C
Colorist Sudeep Shrestha
Trailer Available
Movie Available, copyrights by  OSR DIGITAL

Nepali Movie trailer of 3 Lovers

https://www.youtube.com/watch?v=PKkCOb5uL88

Watch Full Nepali Movie 3 Lovers

https://www.youtube.com/watch?v=gu0aFGU1-rc
Leave your Comments: