Home / Nepali Movies / Nepali Movie – Prahar

Nepali Movie – Prahar

Watch Nepali movie Prahar starring Rajesh Hamal, Rekha Thapa, Biraj Bhatta, Mukunda Shrestha, Ganesh Munal, Suresh Upreti, Shambhu Thapa, Pushkar Thapa, Subhekchha Thapa, Raju Aacharya, Mukesh Dhakal etc. Nepali movie Prahar is a presentation of director Sanu Shakya which is produced by Chhetija Lamshal and Sakar Lamshal. This movie is officially released online by OSR Digital.

Nepali Movie Prahar
Lead Actor Rajesh Hamal
Lead Actress Rekha Thapa
Casts Biraj Bhatta, Mukunda Shrestha, Ganesh Munal, Suresh Upreti, Shambhu Thapa, Pushkar Thapa, Subhekchha Thapa, Raju Aacharya, Mukesh Dhakal
Director Sanu Shakya
Producer Chhetija Lamshal, Sakar Lamshal
Editor Banish Shah
Music Director Mahesh Khadka
Singer Rajesh Payal Rai, Sadhana Sargam, Sangita Rana, Satya kala Rai
Lyrics Dr. Krishan Hari Baral, Daya Ram Pandy, Tanka Lamshal
Story Tanka Lamshal
Fight Director N.B. Maharjan
Trailer Available
Movie Available, Copyrights by OSR Digital

Watch Full Nepali Movie Prahar

Leave your Comments: