Home / Nepali Movies / Nepali Movie – Dil

Nepali Movie – Dil

Watch Nepali movie Dil starring Manoj Shrestha, Jharana Thapa, Kamal Krishna, Mamata Pradhan, Dinesh Sharma etc.  Nepali movie Dil is a presentation of director Manoj Shrestha which is produced by Bal Bahadur Godhar, Narayan Bahadur Lovely and Manoj Shrestha. This movie Dil is officially released online by Highlights Nepal.

Nepali Movie Dil
Lead Actor Manoj Shrestha
Lead Actress Jharana Thapa
Casts Kamal Krishna, Mamata Pradhan, Dinesh Sharma
Director Manoj Shrestha
Producer Bal B. Godhar, Narayan B. Lovely, Manoj Shrestha
Music Manoj Shrestha, Birendra Agrahari, Kamal Saurag, Tanka Budhathoki
Editor Manoj Shrestha
Make Up Smritee Thapa
Action N.B Maharjan
Choreographer Pradip Shrestha, Bibek Thapa
Cinematography Dibbye Subedi, Rameswor Humagain, Deepak Pariyar
Writer Manoj Shrestha
Trailer Not Available
Movie Available, Copyrights by Highlights Nepal Pvt. Ltd.

Watch Full Nepali movie Dil

https://www.youtube.com/watch?v=Ta0S0LGzM8c
Leave your Comments: